Rezerwacja on-line       Sklep on-line

Świat symboli


Symbole towarzyszą człowiekowi od pradawnych czasów, od zarania jego dziejów. Bo czymże jest symbol ? Sam wyraz pochodzący z greki oznacza znak rozpoznawczy, łączący dwie strony umowy, posiadający atrybut więzi pomiędzy nimi. Z natury rzeczy więc pojęcie symbolu jest wieloznaczne i konkretne zarazem, stałe i zmienne, oczywiste i pełne sprzeczności, ale zawsze tajemnicze, subiektywne i często nie dla wszystkich dostępne. Są bowiem symbole uosobieniem wzajemnych relacji różnych zdarzeń, wyobrażeń, skojarzeń, zjawisk i przedmiotów. W naszych rozważaniach skoncentrujmy się na podejściu etnograficznym, folklorystycznym, religioznawczym, historycznym, socjologicznym, estetycznym czy wreszcie literackim do zagadnienia symboliki. W różnych kręgach kulturowych, obszarach geograficznych czy też epokach w różny sposób rozumiano i odczuwano te same byty, przedmioty, zjawiska i znaki . Istotą symboli nie jest bowiem oddawanie obiektywnego znaczenia i relacji obiektów, ile ich subiektywnego odbioru i postrzegania .

Można też mówić o ciągłości i spójności pomiędzy kulturami i epokami. Od pradziejów ludzkości, dawno przed wynalezieniem słowa pisanego, homo sapiens odczuwał potrzebę wyjaśnienia swojego miejsca w przyrodzie. Dzięki rozwojowi mózgu dostąpił awansu na szczyt drabiny ssaków naczelnych. Cud ewolucji dokonał się. A warunki socjalne nie były sprzyjające. Nieprzypadkowo długość życia wzrasta wraz z postępem cywilizacyjnym. Stąd też ciągła obecność odwołań do pierwotnych sił natury w symbolice wielu kultur na przestrzeni dziejów, również współcześnie - kult Ziemi, wody, Słońca, wiatru, ognia, deszczu, kamieni, dzikich zwierząt, drzew, płodności - często przytłumione przez poziom rozwoju społecznego, a u ludów na niższym, czasami pierwotnym poziomie rozwoju będące wręcz podstawą systemu organizacji społecznej.

We wszystkich kulturach bardzo żywe były zawsze i są po dziś dzień seksualne konotacje większości pojęć oraz zjawisk. Praprzyczyną jest potęga instynktu przetrwania gatunku, podstawowego dla wszystkich istot żywych. Z seksualizmu wynika doszukiwanie się we wszystkim pierwiastka męskiego oraz żeńskiego, a dalej dwoistości, uzupełniania się, a zatem porządku i równowagi całego otaczającego nas świata.

W każdej epoce istniało zróżnicowanie poziomów rozwoju cywilizacyjnego i dzisiaj poprzez kulturę materialną otrzymujemy świadectwo ich zaawansowania.. Archeologia dostarcza nam licznych przykładów. Notabene dzisiaj, w dobie szalejącego konsumpcjonizmu i kryzysu wartości obserwuje się poszukiwanie sensu życia poprzez zainteresowanie powrotem do podstawowych wartości i dawnych kultur, w tym kultu żywiołów.

Wraz z rozwojem społecznym i zaspokojeniem potrzeb podstawowych wykształciło się poczucie bezpieczeństwa. Życie w grupie wymusiło potrzebę hierarchii społecznej oraz odnalezienia swojego miejsca w świecie otaczającym. By zachować komfort psychiczny a zarazem przebłagać, czy też oszukać los, pojawiły się potrzeby wyższego rzędu. Powstały systemy wartości i wierzeń, współcześnie usankcjonowane jako religie. Poszerzył się katalog pojęć i symboli, pojawiły systemy pisma. Przy pomocy symboli homo sapiens już nie tylko odnosił się do żywiołów, zapragnął wpływać już na swój los i szczęście.

Część symboli zaczęła zatem pełnić rolę amuletów, oddziałując na sferę wiedzy intuicyjnej, bliskiej naturze oraz na ludzką podświadomość. Po dziś dzień słonik, koniczynka, pająk czy też inny symbol mają przynosić szczęście. Anegdota głosi, że i Albert Einstein nad drzwiami przybił podkowę, naturalnie nie wierząc w moc zabobonów.

Z czasem pojawiły się koncepcje ciągłości bytu i nieśmiertelności człowieka, ba, nawet jego boskości, wraz ze stosowną symboliką. Naturalnie znalazło to odbicie w powstałych systemach filozoficznych. Wszystkie one mają wspólne prażródło. Stanowią pochodną pierwotnych pojęć i wartości oraz często wyrastają z siebie wzajemnie. Na przykładzie roli, jaką poszczególne symbole odgrywały onegdaj lub obecnie prześledzić można zlewanie się poszczególnych kultur, a także ich zróżnicowanie.

Temu pasjonującemu zajęciu oddamy się w najbliższej przyszłości.

Autor zaprasza codziennie, za wyjątkiem niedziel, do salonów firmowych galerii biżuterii :

Antonieff® Ustka, Marynarki Polskiej 80B, tel. 059 - 814 99 88

Antonieff® Elbląg, Garbary 5, tel. 055 - 232 75 55

Antonieff® Krynica Zdrój, Kraszewskiego 10, tel. 018 - 471 21 85

Antonieff® Polanica Zdrój, Zdrojowa 39 ( PIJALNIA ), tel. 074 - 869 11 33

na stałą ekspozycję akcesoriów symbolicznych oraz rytualnych różnych kultur naszego globu.